“Моридой һайн Түрхэлдэ”

“Моридой һайн Түрхэлдэ” гэһэн тэрэ үеын арадай сэсэн үгэ үндэһэтэй. Түрхэлэй суута баяшуулай адуушад адуугаа Ехэ гү, али Бага Яруунаһаа уһалдаг байгаа. Урда сагта Хориин тайшаа Дамба ноён адуугаа Түрхэлдэ баридаг байгаа гэһэн домогтой. Адууниинь түмэ хүрөө гэлсэдэг. Түрхэлдэ “Ноёной тохой” гэжэ хорёо шэнги түхэреэн газар бии. Адуушад адуугаа һубарюулжа тоолохо аргагүй байхадаа, байса хадын бооридохи Заза голой тохой соо оруулжа, багтаан бүридхэдэг болоо һэн. Дабаанай оройн табиса тухай иимэ домог манай информатор Б. Дыжитов хөөрэжэ үгэбэ: “Дамба ноён адуугаа эрьехээ ошоходоо, шулуутай дабаанай оройдо гараад, зохидхон талмай дээрэ амаржа тогтоходоо: “Энэ орой ёһотойл дабаанай торгон орой мүн байна. Яагаа харатай энэ томо шулуун дундань байгаа юм. Тээ тэндэ хоймортонь һуугаа һаа, табисын эзэн  болон, тобойжо, дабаанай шэмэг болон һууха һэн ха” – гэһэн байгаа. Бүри хожом Түрхэл нютагай эгээл хүсэтэй хүн гэжэ суурхаһан Шарын Шираб дабаанай томо шулуу үргэн мухарюулжа, хоймортонь болгожорхиһон юм. Мүнөөшье тэрэ шулуун һуудаг. Аяншан тогтонгүй үнгэрдэггүй. Тэрэ шулуунай табсан агы соо хэдэн үеын хашарһа мүнгэ харахат” (Б.Дыжитов).

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>