Япони-Наран уласаар аяншалга

Август соо 6 хоног Вакаямын университетэ hурадаг басаганда айлшалжа ошоод ерэбэб. Улан-Удэhоо Улан-Батор хурэжэ, тэндэhээ Кореан Эйр гэhэн томо Боинг гэhэн самолётто hуужа Солонгос, hуулдэнь Осакын аэропорт Кансай хурэхэдэм, басагамни угтажа байба.
Хонсю гэhэн ольтирог дээрэ оршодог Вакаяма хото холоhоо харахада ногооржо харагдана. элдэб янзын модон дээрэ улаан, ягаан, ногоон, эреэн шубууд дуугаа татана. Университедэй байра, хамтын хори гаран дабхар байранууд хада дээрэ Green Planet (ногоон дайда) гэhэн газарта оршоно. Багахан горхонууд дээгуур хуургэнууд.

IMG_8652  IMG_8778
Япон гурэнэй урданай туб хото байhан Киотодо буддын шажанай дасан ошожо мургэбэбди. Аволокиташвара гэжэ, манайхяар Арьяа-Баала бурханда тэдэ мургэдэг байна.

IMG_8716

Киотодо уhан дээрэ оршодог алтан ордон харахаяа ошоhон зон олон.

IMG_8787     IMG_8718

Осака гэжэ хэдэн миллион зонтой хотодо олон тоото музейнуудые хаража хужарлабабди.

IMG_8873

hhhh

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>