Үнгэнүүд ба психологи

Үнгэнүүд ехэнхидээ хүнэй сэдьхэл зурагладаг. Хүн бүхэн өөрын дуратай ба дурагүй үнгэтэй байдаг. Психолог Б. Базымын туршалгын дүнгөөр, номгон, зөөлэн зон сэнхир хүхэ үнгэдэ дуратай. Түргэн сухалтай уулагар зон улаан үнгэ һайхашаадаг. Улаан үнгөөр тодорхойлогдоһон Атай Улаан тэнгэри Хурмаста тэнгэриин мартамхайе хүлисэхэ шадалгүй, түргэн сухалтай хүн байна гэжэ дээрэ хэлэгдэһэниие зүбшөөхэ байнабди. Хүрин үнгэдэ үгэльгэ һайн, элбэг гартай зон дуратай. «Хаан Хашигта Мэргэн» гэһэн үльгэр соо хүрин үнгөөр тэмдэглэгдэһэн Хүрилтэ хаан Хаан Хашигтые Алтаанай хаантай эблэрүүлхэ ябадал хэнэ, амтатай эдеэгээр тэдэниие хүндэлнэ. Шара үнгэ засагта, дээдын тушаалда дуратай зониие тэмдэглэнэ.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>