Үнгэнүүд шулууд

Үнгэнүүд шулуутай холбоотой байдаг гэжэ эндэ хэлэнэбди. Хүхэ – номин шулуу; улаан – шүрэ; сагаан – мүнгэн, субад; шара – хуба, алта тэмдэглэнэ. Номин шулуун хүнэй үнэн сэхэ ябадал; алтан, хуба – инаг дуран; шүрэ – баяр баясхалан; мүнгэн болон субад арюун сэбэрые элирхэйлнэ. «Рубин – бадмарага, смарагдас – маргад эрдэни, малахит – ногоолин, бирюза – оюун» гэжэ Б. Дашиев тайлбарилна. Алтан зүйлнүүдтэ ороходоо буряадууд мүнгэн эдлэлнүүдтэ ехэ дуратай. «Абай Гэсэр» соо «мүнгэн» гэһэн үгэ хэдэн зуу дахин хэлэгдэнэ. Эдээн сооһоо нэгэ хэдые дурдабал, иимэ байна: нагсар мүнгэн сэргэ, субарай мүнгэн хазаар, будай мүнгэн һаадаг; алта мүнгэн хормого, хаба мүнгэн хана, хашарай мүнгэн үһээ, хүлэр мүнгэн оёор, эримэл мүнгэн барюул, тохой мүнгэн тотого, толо мүнгэн тооно, ухарай мүнгэн гэшхүүр, зураг мүнгэн хэтэ.

Алтан гэһэн үгэтэй олон шухала үгэнүүдые холбожо болоно. Жэшээнь: алтан амин, алтан бэе, алтан гар, алтан дэлхэй, алтан гадаһан, алтан гургалдай, алтан үгэ, алтан шарга морин, алтан ташуур (гэжэ сахилгааниие хэлэдэг). Алтан аша гэжэ хүбүүе, мүнгэн аша гэжэ басагые хэлэдэг ушар бии. Алтан амин, алтан дэлхэй, үри хүүгэд гэхэ мэтэ эгээл хайратай юумэеэ алтаар харуулна. Юундэб гэхэдэ, алтанай үнгэ хубилхагүй, галда шатабал, үнгөө алдахагүй, аршаха, сэбэрлэхэдэ, улам үнгэ ородог тула алтан шара үнгэ эрхим нангин гэлсүүлдэг.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>