Яһатан бүхэн өөрын дуратай үнгэтэй байдаг

Яһатан бүхэн өөрын дуратай үнгэтэй байдаг. Немец арадта алтан шара үһэтэй эхэнэр һайхан эхэнэр гэлсүүлдэг. Үлзытэй һайн үдэрые тэдэ үндэгэн сагаан үдэр гэдэг. Немец арадай шүтэдэг байгаалиин бурхан Юлбет сагаан хубсаһатай, сагаан үһэтэй юм. Эдэ зон баһа ногоон үнгэ эльгэлдэг байна, юундэб гэхэдэ энэ үнгэ хүйтэ, саһа мүльһэ намнаха эди шэдитэй гэжэ тэдэ үнэншэдэг. Ногоон хасуури гоёохо үни холын һайхан заншалтай юм. Улаан үнгэ шуһанай үнгэ, ами наһанай һүлдэ гэдэг, харин кельт арадта энэ үнгэ үхэлэй үнгэ. Египетдэ улаан үнгэ хараалай тэмдэг. Олон арадуудай ёһо заншалда улаан үнгэ шанга гэһэн удхатай. Үнгэ будаг байгаалитай амин холбоотой. Ислам шажанай нангин үнгэ ногоон үнгэ гэдэг, юундэб гэхэдэ, хаташаһан Аравиин губяар хүхэ ногооной тэмдэг ногоон үнгэ хүнэй эгээл һанаха эрмэлзэл болоно. Буддын шажанай улаан үнгэ галһаа эхитэй. Энэ дэлхэйн абьяас шунал галаар үгы болгоноб гэһэн үгэтэй. Немец католик лама боро хубсаһа үмдэхэдөө, үнгэтэ юртэмсын жаргалһаа арсанаб гэнэ.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>