Муу ёрын, һайн зүнэй шэнжэ

Алтан дэлхэй дээрэ түрэһэн хүн түрэлтэн ба дэлхэй дээрэ байһан бүхы амитад һайниие хүсэһэн зүн зүгнэдэг, муу юумэ ёро ёрлон мэдэдэг байна. Хүн түрэлтэн болон бүхы амитад хайшан гэхэдээ, һайниие зүгнэнэб, яахадаа муу ёро харанаб гэжэ эртэ урда сагһаа хойшо шэнжэн мэдэдэг болоһон байна.

Зүндөө мэдэлгэ, зүн бэлиг тухай “Үльгэрэй далай” соо бэшээтэй. Эндэ 6 зүн бэлиг илгаран тодоруулна: “1 – шэди хубилгаанай зүн бэлиг; 2 – тэнгэриин нюдөөр хамаг юумые сүм хараха зүн бэлиг; 3 – тэнгэриин шэхээр юумэн бүхэниие һонороор дуулаха зүн бэлиг; 4 – бусадай сэдьхэл бодолые мэдэжэ байха зүн бэлиг; 5 – урда наһанайнгаа хэрэгые мэдэхэ зүн бэлиг; 6 – оршолонһоо мултарха аргые мэдэхэ зүн бэлиг” (Үльгэрэй далай, 19). Иимэ зүн бэлигтэй хүниие хубилгаан, тусгаар хүн гэжэ нэрлэдэг. Молон багша, Соодой лама, Боршогорой лама, Дари хээтэй гэхэ мэтэ. Харин миин юрын хүн оршон тойроной шэнжээр, ан амитанай, хүнэй зангаар урда болохо юумэеэ таажа зүгнэдэг байһан гээшэ.

Муу һайе заадаг тэмдэгүүдые бидэ 6 хуби болгожо хубаанабди.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>