Оньhон үгэнүүд

Саг тэмдэглэhэн оньhон үгэнүүдые хаража үзэхэдэ hонин байна. “hайн хүнэй үгэ — hарын хүнэhэн, муу хүнэй үгэ үдэрэй тодхор”. Һайн үгэ hараар сэгнэгдэнэ. “Саг сагтаа, сахилза хүхэдөө, үе үедөө, үбhэн хүхэдөө”. “Yбэлэй hаранууд үүсэ үбhэ бараха, хабарай hаранууд түл тибhэ асарха, зунай hаранууд зөөхэй, тоhо билтаруулха, намарай hаранууд хадхаг эдеэ суглуулха”. Бүхы юумэн хэзээдэшье мүнхэ бэшэ, байгаалишье сагтай, удхатай. Хэрэгтэй сагтаа бии болоhон юумэн үнэтэй гэжэ иимэ оньhон үгэ тайлбарилна: “Хожомдуулжа үгэнхаар, үгэнгүй байгаа hаа дээрэ”. Саг соонь үгөө hаа дээрэ гэдэг. Хамаг юумэн саг соогоо үгтөө hаа дээрэ гэжэ тэмдэглэhэн иимэ оньhон үгэ бии: “Алим жэмэс амтан соогоо hайн, айраг тараг hонин дээрээ hайн. Сэг сэсэгтээ, сэмгэн амтандаа”. Yгышье hаа, “шараhан мяхан халуун дээрээ, шашаг үгэ hонин дээрээ”. “Делу–время, потехе–час” гэhэн ород сэсэн үгэ бии юм. Хэн нэгэниие hанаандаа орууламсаар гү, али тэрээн тухай дуугараадхимсаар бии болоходонь хэлэгдэдэг үгэ: “ hайн хүн hанаагаар, муу хүн бороогоор.”

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>