Сагай хэмжүүр

Оршон тойроноор саг хэмжэгдэдэг байhан. Нэгэ хоногой газар, үдэрэй газар, гурбан үртөөнэй газар г. м. “Время есть число (мера) движения” (Аристотель). Богони саг хэмжэхэдээ, нүүдэлшэ зон өөрынгөө ажабайдалда тааруулжа, хэмжэдэг байhан. 1 тогоо сай шанаха зуура, 1 гэр бодхоохо зуура г.м. “1 тогоо сай шанахада – 8-10 мин. 1 hэеы гэр бодхооходо – 1 саг. 1 yнеэ hааха – 10 мин. 1 гааhа татаха – 3–5 мин. Mори эмээллэхэ – 2-4 мин. Xоёр эдеэлэлгын забhар – 2 саг” (Л. Линхэвоин, 17). Эгээл богони саг – нюдэ сабшаха зуура, нюдэ сабшаха хоорондо гэдэг. “Нюдэ сабшаха хоорондо намда хубаалгаад үзэгты” гэжэ “Абай Гэсэр” соо Нюhата Нюргай түргөөр хубаахые хэлэнэ.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>