Холбоо үгэнүүд

Сагай талаhaа холбоо үгэнүүдые харахада hонин байна. “Һүниин харанхы” гэhэн үгэ ондоогоор хэлэхэдэ иимэ байна: үнэгэнэй харанхы, шоно нохойн төөримөөр харанхы, нюдэ алдама харанхы, нюдэ анима харанхы гэдэг. Сагаа бараха, сагаа гээхэ гэжэ миин саг үнгэрхые хэлэдэг. Yдэ шахаха гэжэ үдын тэн болоhониие тэмдэглэhэн үгэ. Yдэр hүнигүй гэжэ нэгэ сүүдхэ тэмдэглэдэг. Yнэгэнэй нюдэ залгиха гэhэн hонин холбоо үгэ hүниин хахад болотор hууха гэhэниие элирхэйлнэ. Һая нааша гэhэн ойлгосо дyтэ болоhон саг хэлэдэг.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>