Юрын саг
Ехэ саг. Эгээл ехэ сагай хэмжээе буряад зон галаб гэжэ нэрлэдэг байhан гээшэ. “Галаб – нэрлэжэ хэлэхэ аргагүй ехэ сагай хугасаа. Энэ ехэ сагые хүндэ ойлгуулхын тула, элдэб зураглал жэшээнүүдые хэрэглэдэг. Нэгэн соонь иигэжэ хэлэгдэнэ: «Yндэр шулуун хабсагайе хүбэнөөр арша аршаhаар нүхэлжэ, үгы болоторынь эльбээ hаа, нэгэ галаб үнгэрхэ» (Л. Намжилон. Алтан эрхи, 27). Л. Намжилон нэгэ замби нэгэ ехэ галабай хугасаа соо hандаржа, баhа дахин бии боложо байдаг гэнэ. “Зарима галабууд харанхыгаар, үгышье hаа хооhоноор үнгэрдэг. Тэрэ юун бэ, гэхэдэ, Дээдэ Номнол олондо ойлгуулха, бурхан бодисаданар түрэдэггүй. Манай галабта бурхан Шэгэмyниин түрэhэн буянтай, үрэжэлтэй галаб болоно” (Л. Намжилон.  Алтан эрхи, 28). Хэдэн миллион, триллион жэлнүүд хүрэтэр нэгэ галаб үнгэрдэг. Юрын сагые жэлнүүдтэ, hарануудта, үдэрнүүдтэ, сагуудта хубаажа, аман зохёолой талаhaа шэнжэлэе.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>