Үхэр мал

Сагаан һарын шэнын нэгэнэй үглөө хонид баруун, баруун хойто зүг руу хаража хэбтэбэлынь, зогсоболынь, саг һайжирха гэжэ үзэдэг. Хуса хонин һүрэг дотороо ябажа, байжа маарахадань, муу ёро гэжэ үзэдэг. Тиимэһээ хусаяа эмнижэ, эрье хэжэ табидаг ушар хадаа, муу ёрын үүдэ хаажа байна гэһэн үгэ бии. Үхэр мал хашаа хоройдоо орой ерэбэл, хатуу үбэл болохо, хашаа хоройһоо дурата дурагүй гарахадань, һаяар тэнгэри муудана гэжэ зүгнэнэ.

«Ороhон бороо сэлмэдэг, бууhан урагууд мордодог», – гэжэ хэлээд, басага хүргэгшэдэй мордоходо, шабааhаар шэдэхэ зан байhан юм. «Сагаангууд тэдэниие аргалаар болон шоройгоор шэдэжэ мордохуулбад» (В. Гармаев). Энэмнай юун гэһэн удхатайб гэхэдэ, аргал, шабааһан табан хушуута малай тэмдэг гэһэн удхатай. Малай хэшэгээр баян боложо байгты гэгдэнэ гээшэ ааб даа.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>