Галаа хүндэлхэ заншал

«Алтан дэлхэйдэ хүнэй

Ажамидаралые тэнжээһэн,

Алишье сагта байгаалиин

Амисхалаар жэрьеэн,

Дулаасуулан бэеые

Дууратарынь жаргаадаг

Хүгжэһэн улаан галай

Хүсэн юунэй сэнтэй бэ?» — гэжэ гал гуламтаяа буряад зон магтадаг, гал улаан гуламта, 33 сусал, заяаша ехэ Бурхад гэжэ мүргэдэг.

«Хара бурууе хаажа ядааб, улаан буруу уяжа ядааб» — гэһэн уһан гал хоёр тухай таабари бии юм.

«Түлэһэн галтнай, түмэн жэлдэ унтарангүй

Түрэһэн үхибүүдтнай түмэр мэтэ бүхэ байг лэ!» — гэжэ үреэдэг. Гал гуламтаяа һүнөөхэ гээшэ ехэ нүгэл гэжэ тоологдодог.

Гал тухай «Абай Гэсэр» соо иигэжэ хэлэгдэнэ:

«Алма Мэргэн абхайн

Галда тоһо хаяхадань,

Гурбан дүлиин үзүүрһээ

Алтан улаан бургааһан

Ургажа гаран байба» (Абай Гэсэр, 56).

Улаан үнгөөр тэмдэглэгдэнхэй гал гуламта айл болохын эхин болоно. «Урагуудай буухада, галай зуухын хажууда хоёр гоё бэреэд – нэгэниинь галай сусал баряад, нүгөөдэнь сагаатай ехэ модон шанага баряад – урагуудай һамгые даллан байна». (Намсараев, 1986, н.1, 113). Эндэ сагаан эдеэтэй модон шанагаар даллахадаа, хэшэг дээрэмнай хэшэг нэмэжэ асарагты, галтай сусалаар даллахадаа, гал дээрэмнай гал нэмэжэ ерэгты гэһэн удхатай.

«Түлижэ һууһан галдатнай

Түлеэ нэмэн ерэбэбди,

Түүхэтэ ехэ заяандатнай

Мүргэн шурган буубабди» — гэжэ басага хүргэжэ ерэһэн худын түрүү хэлэдэг.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>