Зула шэнжэлхэдэ

Зула сэсэглэн бадаржа, удаан нособол, эзэн баясхалантай байха болоно. Сэсэгэйнь газаашаа шэглэбэл, ехэ хүнһөө бэшэг абаха. Дүлэнэйнь хоёр хэсэг һалаалжа бадарбал, ехэ найр болохо. Сэсэгэйнь эршэлэн унтарбал, гэрэй эзэн холо газар ябаха. Сэсэгэйнь үндэр ехэ дүүрэн байбал, үглөөдэр айлшад ерэхэ. Ташаганаса шэмээ гаргажа, гэрэл гэнтэ бадарбал, холоһоо һураг ерэхэ.

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>