Милаан

Милаан үхибүүнэй жэлтэй болоһонойнь үһэ хайшалалгын ёһо заншал болоно. Үһэтэй түрэһэн үхибүүн хадаа бурхантай холбоотой байһан хадань, нангин газарһаа, бурханай оронһоо ерэһэн үһыень хайшалха гэһэн удхатай урданай ёһо заншал болоно. Үхибүүнэй үһэ гурба наһа хүргөөд абадаг заншалтай байһан. Сэбэр амһарта дээрэ хайша табигдана. Уригдаһан зон нэгэ нэгээрээ тэрэ амһарта соо багахан бүлэг үһыень хайшалдаг байна. Харин П. Балданжаповай тэмдэглэл соо “ … Жэл таараха хүн үһэ хайшалха ёһотой. Ондоо хүн толгойдо гар хүрэхэ ёһогүй. Үһэ хайшалжа абаад, тэрэ нялхадаа бэлэг бариха. Энэ хадаа бидэ хоёр холбоо барисаатай болобобди гэһэн удхатай тэмдэг болоно”.

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>