Хоймор

Хоймор үүдэнэй шанха хойто тала байдаг. “Хүнэй муу хойморто, шубуунай муу оройдо” гэдэг. Юундэб гэхэдэ хойто тала Эрлиг хаантай холбоотой. Тиимэhээ наhантаяа хахасаха сагта дүтэлжэ ябаhан үбгэд, хүгшэдөө хойто талада байражуулдаг байhан байна гэжэ манай информаторнууд  тэмдэглэнэ. “Абай Гэсэр” үльгэр абаад, хараад үзэхэдэ, үлүү болоhон зониие хойшонь зөөлгэдэг гэhэн hонин мүрнүүдые олобобди: “Сүгтэ hүмбэр уулын баруун хойто хаяада, гай зайда гаргуулhан үбгэн hамган хоёр hуугаа гэhэн юумэл даа” (Абай Гэсэр, 94). Хори буряад хоймороо нангин гэжэ тоолодог, юундэб гэхэдэ эндэ гунгарбаа байна. Хүндэтэй зоноо эндэ hуулгадаг. «Бурханай газарта hуужа болохогүй, болоhон талха эдижэ болохогүй» гэлсэдэг. Хоймортой холбоотой иимэ таабари бии юм: “Хойморто Хотой баян, үүдэндэ үншэн Самбуу”.  Хотой баян гэжэ бурхан, үншэн Самбу гэжэ нохой хэлэгдэнэ. Абай Гэсэр заяанай шара ном хойморто hуужа уншана.

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>