Дүрбэн түншэ

Рисунок9Дасан бүхэндэ дүрбэн зохилдогшын зураг үлгөөтэй байдаг. Ондоогоор дүрбэн тyншэ гэдэг. Дүрбэн зохилдогшо дэлхэйн олон арадуудай хани нүхэсэлэй, эбэй ёhоор ажаhууха hүлдэ боложо мандуулагдаа. «Хүсэтэ сэсэн заан, ахирхан аймхай амитад: hармагшан, шандаган, жэгyyртэ хүхы дүрбэн нүхэсэжэ, бэе бэедээ туhалан, хамта амидаржа ябаа. Заан гурбан нүхэдөө хамгаалан, ямаршье дайсанда добтолуулхагүй.  Заанай хүрэжэ абахын аргагүй үндэр эшэдээ ургажа байhан жэмэсые заанай нүхэд бэлэхэнээр түүжэ, абарагша заанаа тэжээхэ. Хүхы тагнуулда ниидэн ошожо, олон жэмэстэй газарта нүхэдөө абаашадаг hэн ха» [Ц.Номтоев./Ярууна/10.09.1999]. Эдэ дүрбэн амитадай хани нүхэсэл бүхы амитадта hайшаагдаhан. Тиимэ hэн тула, дүрбэн зохилдогшо олон арадай хани барисаанай, эб найрамдалай hүлдэ болон тахигдана.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>