Отошын субарга

Хүнэй бэе махабад ходол элүүр энхэ ябахаһаа ехэ жаргал үгы гүб даа.

Тус субарга 8 м. үндэртэй, досоонь орохо аргатай. Энэдхэг ороной Ганга мүрэнэй нангин уһан, Түбэд ороной үргэлтэй мүргэлтэй дасан хиидһээ асарагдаһан хара шорой, үнгэ бүриин эм домдо ородог ургамалнуудһаа гадна Буряад ороноймнай аршаанай дуһалнууд субаргада оруулагдаһан.

Хори Яруунын хилэһээ хойто зүгтэ 7-8 модоной зайда Марагта голой үзэсхэлэн һайхан газарта Отошо бурханай субарга оршоно.

Энэл газарта Шираб, Намжил Нимбуевай тоонто нютаг “Нимбу Боршогор” гээд нэршэнхэй. Саашаа “Сагаан Үбгэн”, “Хорёо шулуун”, Маарагтын аршаан гэһэн үльгэр домогто ороһон гайхамшаг шэдитэ газарнууд оршодог.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>