Ёохорой дуунууд

Дамдин Ошоровай суглуулбариһаа.

Арбан сагаан хургаяа

Адхан байжа хатарая.

Аман соохи зугаагаа хэлсэн байжа хатарая.

Хорин сагаан хургаяа

Холбон байжа хатарая

Хоолой соохи зугаагаа

Холбон байжа хатарая.

Добуун, добуун газарые

Доһолторынь хатарая.

Долоон сууряан газарта

Дуулдатарынь хатарая.

Нахид, нахид газарта

Нахилзаса хатарая

Найман сууряан газарта

Дуулдатарынь хатарая.

Аршаангүй нютагнай

Ямар нютаг гээшэб даа?

Ахай үгы наадамнай

Ямар наадан гээшэб даа?

Дүрөө үгы эмээлнай

Ямар эмээл гээшэб даа?

Дангина үгы наадамнай

Ямар наадан гээшэб даа?

Үглөөгүүр гараһан нарые

Үүлэн юундэ халхалнаб?

Залуухан ябаха бэеые

Наһан яахадаа даранаб?

Мандан гараһан нарые

Манан яахадаа халхалнаб?

Мүнхэ ябаха бэеые

Наһан яахадаа ждаранаб?

Шэнэ гэрэй үүдэндэ

Шэбхэ болоторынь хатарая.

Холоһоо ерэһэн бэриингээ

Худагы болоторынь хатарая.

Холбоо гэрэй үүдэндэ

Хохир болоторынь хатарая.

Хуримаар ерэһэн бэриингээ

Худагы болоторынь хатарая.

Нааданай болоһон нютагта

Наран сэсэг ургуужан.

Наада хэһэн хоёрнай

Наһан соогоо жаргуужан.

Түрын болоһон газарта

Түмэн сэсэг ургуужан.

Түрэ хэһэн хоёрнай

Түмэн жэлдэ жаргуужан.

Баруун тээһээ үлеэнэ

Баһал аадар адхархань ха.

Басагад, хүбүүд сугларна.

Баһал ёохор хатархань ха.

Хуһан, хуһан модомнай

Һалхинай буухада хотолзоо

Харахан шарайтай дүүхэмнай

Хадамай ерэхэдэ хотолзоо

Шэнэһэн, шэнэһэн модомнай

Шуурганай буухада хотолзоо.

Сэбэрхэн шарайтай дүүхэмнай

Солдадай ерэхэдэ хотолзоо.

Уляаһан, уляаһан модомнай

Уһанай үерлэхэдэ хотолзоо

Арюухан шарайтай дүүхэмнай

Артистын ерэхэдэ хотолзоо.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>