Оршон тойрон, орон дэлхэйн бэлгэ тэмдэгүүд

“Газар дэлхэйе хэншье бии болгоогоогүй, хэтэ заяанай байһан юм гээшэ. Зүгөөр энэ замби түбидэ хэншье мүнхэ буса. Газаршье хожомой холын сагта, хэдэн бум, сая, доншуур жэлэй үнгэрхэдэ, үгы боложо магад гэжэ Шэгэмэни номноһон байдаг”. (Ц-Д.Дондогой).

“Буддын номнолоор оршон байдал гээшэ тооень абаха аргагүй олон, ном сударнууд соо “Ганга мүрэнэй эльһэнһээ олон” юртэмсэнүүдһээ бүридэнэ гэжэ Л.Намжилон тэмдэглэнэ.

Сая түмэ хизаарлагдаагүй газарые эрдэмтэн А.Сагалаев 3 хубида хубаана:

“1) большое (упорядоченность Космоса по 13 пространственно – временным координатам: 10 направлений и 3 времени.

2) родовое

3) семейное”

Н.Жуковскаягай үгөөр оршон тойрон 3 хубида хубаагдана: “экологическа, этническа, хозяйственно-культурна” гэгдэнэ. Эдэ эрдэмтэдэй һанамжа дээрэ үндэһэлэн, оршон тойрониие буряад аман, уран зохёол болон ёһо заншал соо 3 хубида хубааха зориг абанабди:

  1. ехэ оршон тойрон, орон дэлхэй

  2. нэгэ угай зоной байражаһан газар

  3. гэр, байра, байдал.

Орон дэлхэй нэгэдэхи параграфта, хоёрдохи параграфта нэгэ уг гарбалай газар гэжэ оршон тойрониие Ярууна нютагай жэшээ дээрэ шэнжэлэн үзэбэбди, гурбадаха параграфта гэр байрын юртэмсын тэмдэгүүд шэнжэлэгдэбэ.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>